Turkish

ISOTIS’E HOŞ GELDİNİZ!

ISOTIS projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 11 ülke ve 17 ortağın yer aldığı bir araştırma projesidir.

Yunanca olan ʾισότηϛ sözcüğü (Türkçe olarak isotis şeklinde telaffuz edilir) eşitlik, düzgünlük, adalet, eşlik anlamına gelmektedir. Bu anlamlar ile uyumlu olarak, ISOTIS dil ve kültürel olarak çeşitli kökenlerden gelen ailelerin güçlü yönleri ve potansiyelleri üzerine kurulmuştur. Bu ailelerin eğitim ve sağlık hizmetlerine uyumlarını sağlamak için onlara söz hakkı verir. Projenin esas amacı eşitsizlik ile mücadele etmek ve kapsayıcılığı artırmaktır.

ISOTIS eğitimde oluşmuş veya oluşabilecek eşitsizlikler ile etkili bir şekilde mücadele edebilmek için, sistemin farklı aşamalarındaki politika süreçlerine ve uygulamalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu katkıyı;

. . Farklı kültürel ve dilsel kökenlerden olan aileleri kendi sosyal, kültürel ve dilsel kaynaklarını kullanarak çocukları için güvenli ve zengin uyaran içeren ev ortamları sağlamalarına yardımcı olan,
. . Erken çocukluk eğitim ve bakım merkezleri ve ilkokullarda etkin ve kapsayıcı müfredatlar ve pedagojiler oluşturabilen,
. . Kalite ve kapsayıcılığı artırmak için personellerin, merkezlerin ve okulların profesyonelleşmesini sağlayan,
. . Çocuklara ve ailelere destek hizmetleri veren kurumların arasında koordinasyonu oluşturan,
. . Eğitimde eşitsizlikler ile mücadele etmek için gerekli politikaları geliştiren,

Kanıta ve bağlama dayalı, somut öneriler ve araçlar sunarak yapmayı hedefler.

ISOTIS, çocukların bulunduğu birden çok ortama odaklanarak, farklı ortamların birbiri ile ilişkili olan etkilerini çocuk gelişimi bakımından ele almayı hedefler.

Bu proje çeşitli kültürel ve dilsel kökenlere sahip ailelerin hayatlarına dahil olan profesyoneller, sınıf ortamları ve bizzat anne-babalar için ortaklaşa geliştirilmiş çevrimiçi araçlar ve uygulamalar önermektedir. Bu ortaklaşa çalışma, Avrupa uygulamaları ve politikalarının, gittikçe çeşitlenen Avrupa toplumunun zorluklara göğüs germesine ve avantajlı yönleri ele almasına destek olacaktır.

Proje Ocak 2017’de başlamıştır ve Aralık 2019 yılına kadar devam edecektir.