Polish

ZAPRASZAMY DO ISOTIS!

ISOTIS jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, w którym udział bierze 17 partnerów z 11 krajów.

W języku greckim ‘ισότης (ISOTIS) oznacza równość i sprawiedliwość. Czerpiąc z greckiego terminu ISOTIS opiera się na potencjale rodzin zróżnicowanych kulturowo i językowo, oddając im głos w temacie sposobu dostosowania systemów wczesnej edukacji i opieki. Głównym celem projektu jest zwalczanie nierówności i zwiększanie integracji społecznej.

ISOTIS ma przyczynić się do rozwoju skutecznej praktyki i polityki społecznej, obejmującej różne poziomy systemu w celu skutecznego zwalczania wcześnie powstających i utrzymujących się nierówności edukacyjnych. 
ISOTIS będzie mógł urzeczywistnić swoje cele dzięki rzetelnym wynikom badań naukowych, które doprowadzą do stworzenia konkretnych rekomendacji i narzędzi do:

. . Wspierania zróżnicowanych kulturowo i językowo rodzin i społeczności w wykorzystaniu własnych zasobów społecznych, kulturowych i językowych do tworzenia bezpiecznych i stymulujących środowisk dla swoich dzieci;
. . Stworzenia skutecznych i zintegrowanych programów nauczania i systemów pedagogicznych w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych;
. . Profesjonalizacji pracowników, ośrodków szkoleniowych i szkół w celu poprawy jakości ich pracy i inkluzji;
. . Usprawnienia koordynacji współpracy agencji świadczących usługi wsparcia dla dzieci i rodzin;
. . Opracowania strategii na rzecz zwalczania nierówności edukacyjnych.

ISOTIS pragnie przyjrzeć się zależnościom przyczyniającym się do rozwoju najmłodszych, skupiając się na różnorodnych środowiskach mających wpływ na wychowanie dzieci.

Projekt przygotuje narzędzia online i aplikacje dla rodziców, ośrodków kształcenia i specjalistów biorących udział w życiu kulturowym i językowym rodzin ze zróżnicowanych środowisk. Nasza praca będzie wspierać europejską praktykę i politykę społeczną, by mogła ona sprostać wyzwaniom coraz bardziej zróżnicowanego i zintegrowanego społeczeństwa europejskiego.

Projekt rozpoczął się w styczniu 2017 i potrwa do grudnia 2019 r.