Norwegian

VELKOMMEN TIL ISOTIS!

ISOTIS er et samarbeidsprosjekt finansiert av EU, som omfatter 17 partnere og 11 land.

På gresk betyr ISOTIS (‘ισότης) likeverd og rettferdighet. I tråd med det greske ordet, bygger prosjektet ISOTIS på styrkene og potensialet til kulturelt og språklig ulike familier, ved å gi dem en stemme med tanke på tilpasning av utdanningssystemer og støttetjenester til deres behov. Det sentrale målet med prosjektet er å bekjempe ulikheter og styrke inkludering.

ISOTIS mål er å bidra til effektiv politikk- og praksisutvikling på ulike nivå i utdanningssystemet for  å motvirke og forebygge pedagogiske ulikheter så tidlig som mulig. ISOTIS vil gjøre dette ved å generere kunnskapsbaserte, situasjonstilpassete og konkrete anbefalinger og verktøy for:

. . Å støtte kulturelt og språklig mangfoldige familier og grupper til å bruke sine egne sosiale, kulturelle og språklige ressurser til å skape trygge og stimulerende hjemmemiljø for sine barn;
. . Å utvikle effektive og inkluderende læreplaner og pedagogikk for barnehager og barneskoler;
. . Profesjonalisering av ansatte og skoler for å bedre kvalitet og inkludering;
. . Bidra med kunnskap om tverretatlig samordning av støttetjenester til barn og familier;
. . Utvikle politikk for å bekjempe pedagogiske ulikheter.

ISOTIS har som mål å ta med alle viktige forhold som påvirker barns utvikling, ved å inkludere alle miljøer som barn er en del av (familie, skole, barnehage, fritidsaktiviteter osv.).

Prosjektet foreslår elektroniske verktøy og programmer for foreldre, barnegrupper og fagpersoner som møter kulturelt og språklig mangfoldige familier. ISOTIS vil støtte europeisk praksis og politikkutforming for å møte utfordringene og fordelene ved en stadig mer mangfoldig og inkluderende europeisk samfunn.

Prosjektet startet i januar 2017 og vil pågå til desember 2019.

News

Newsletter

Videos