Dutch

Welkom bij ISOTIS!

ISOTIS is een door de Europese Unie gefinancierd gezamenlijk onderzoeksproject, waaraan 17 partners uit 11 landen deelnemen.

In het Grieks betekent ‘ισότης’ (uitgesproken als “iesótis” in het Nederlands) gelijkheid, eerlijkheid, en evenwicht. Dit raakt precies de kern van ons project. We richten ons op groepen die vanwege hun taal, culturele achtergrond, buurt, opleiding of inkomen mogelijk worden benadeeld. We kijken niet alleen naar problemen, maar vooral naar de sterke punten en eigen mogelijkheden van deze groepen om vooruit te komen. ISOTIS onderzoekt ook onderwijs en zorg, met de kritische vraag welke mechanismen ongelijkheid in stand houden en welke bijdragen aan gelijkheid, mobiliteit en inclusiviteit.

ISOTIS wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van praktijk en beleid op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau om vroegtijdige en aanhoudende onderwijsongelijkheden effectief te bestrijden. ISOTIS zal dit doen door op bewijs gebaseerde, gecontextualiseerde en concrete aanbevelingen en tools te genereren voor:

. .Ondersteuning van gezinnen met diverse culturele- en taalachtergronden bij het gebruik van hun eigen sociale, culturele en talige middelen om een veilige en stimulerende thuisomgeving voor kinderen te creëren;
. .Het creëren van effectieve en inclusieve curricula en vaardigheden binnen kinderopvang centra, voorscholen en basisscholen;
. .Professionalisering van personeel, centra en (voor)scholen om zowel de kwaliteit als inclusiviteit van opvang en onderwijs te verbeteren;
. .Het tot stand brengen van coördinatie tussen verschillende instanties die ondersteuning aan kinderen en gezinnen verlenen;
. .Ontwikkeling van beleidsmaatregelen om onderwijsongelijkheden te bestrijden.

ISOTIS concentreert zich op de meerdere omgevingen waarin kinderen zich bewegen, en de onderling samenhangende invloed die zij op de ontwikkeling van kinderen hebben.

Het project ontwikkelt op samenwerking gerichte online hulpmiddelen en apps voor ouders en professionals die betrokken zijn bij het leven gezinnen met diverse culturele- en taalachtergronden. Het werk binnen ISOTIS zal de ontwikkeling van praktijk en beleid in Europa ondersteunen, om zowel de uitdagingen als voordelen van een steeds diverser wordende samenleving aan te gaan.

Het project is in januari 2017 gestart en loopt tot december 2019.