Czech

Vítejte v ISOTISu!

ISOTIS je mezinárodní projekt financovaný Evropskou unií, na kterém spolupracuje 17 partnerských organizací z 11 zemí.

Řecké slovo ισότηϛ (isotis) znamená rovnost, spravedlnost. V souladu se svým řeckým názvem projekt ISOTIS vychází ze silných stránek a potenciálu kulturně a jazykově odlišných rodin a snaží se jim dát hlas a umožnit, aby se podílely na proměnách systému raného vzdělávání a podpůrných služeb. Hlavním cílem projektu je bojovat proti nerovnostem a zvyšovat inkluzivitu.

ISOTIS se snaží přispět k efektivnímu rozvoji politiky a praxe na různých úrovních, aby bylo možné účinně bojovat proti přetrvávajícím nerovnostem v oblasti vzdělávání. ISOTIS tak činí pomocí na důkazech založených, kontextualizovaných a konkrétních doporučení a nástrojů pro:

. .Podporu kulturně a jazykově rozmanitých rodin a komunit při využívání vlastních sociálních, kulturních a jazykových zdrojů k vytváření bezpečného a stimulujícího domácího prostředí pro jejich děti;
. .Tvorbu efektivních a inkluzivních učebních osnov a pedagogických postupů v zařízeních pro výchovu a péči v raném dětství a na základních školách;
. .Profesionalizaci personálu, center a škol s cílem zlepšit kvalitu a inkluzivitu;
. .Zřízení mezioborové koordinace služeb pro děti a rodiny;
. .Rozvíjení politik, které umožní překonávání nerovností v oblasti vzdělávání.

Cílem ISOTISu je prozkoumávat vzájemně provázané vlivy na vývoj dětí prostřednictvím zaměření se na různá prostředí, ve kterých se děti nacházejí.

Projekt přináší online nástroje a aplikace pro spolupráci rodičů, školních tříd a profesionálů zapojených do života a vzdělávání kulturně a jazykově rozmanitých rodin. Tato spolupráce pomůže měnit evropskou praxi a politiku tak, aby dokázaly reagovat na výzvy a čerpat z výhod, které přináší stále rozmanitější, inkluzivní evropská společnost.

Projekt začal v lednu roku 2017 a bude pokračovat až do prosince 2019.