Category Archives: Turkish

Sharing ISOTIS preliminary findings with Turkish mothers in the Netherlands / Hollanda’da anneler ile ISOTIS bulgularını paylaşma

The ISOTIS team interviewed parents of children with a Turkish, North-African, Romani and Native-born low-SES background about their views and experiences with educational systems and support services, and their experiences of integration and inclusiveness.  These interviews occurred in ten European countries: the Czech Republic, England, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, and Portugal.

Following the interviews, the participating Turkish mothers from the Netherlands asked our team to develop a seminar about the themes covered by ISOTIS. On November 17, ISOTIS researcher Ayça Alayli (Utrecht University) conducted a seminar in the city of Amsterdam, addressing children’s social and cognitive development, raising children in multilingual and multicultural environments, and device and screen use.

She also presented preliminary ISOTIS findings from the interviews with parents. Namely, there seems to be a discrepancy between the reality of everyday life at the local level and the reality of public media discourse.

The interviewed parents report, on average, low discrimination by other parents and neighbours, reasonable inter-group contact, and positive supportive relations with professionals in education, care and health care at the local level.

However, the experienced discrimination in public discourse, media and social media is high and this negatively affects parents’ wellbeing and feelings of belongingness to the country.

The overall positive personal relations with professionals at the local level are a protective buffer against the negative effects of media discrimination.

ISOTIS ekibi Türkiye, Kuzey Afrika ve Romani kökenli ve düşük sosyo-ekonomik statüden gelen yerli çocukların aileleri ile onların eğitim sistemleri ve destek servisleri hakkındaki görüşleri, ve bu ailelerin entegrasyon ve kapsayıcılık sürecindeki tecrübeleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler on farklı Avrupa ülkesinde yapıldı: Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya ve Portekiz.

Görüşme sürecinin bitmesinin ardından, Hollanda’da yaşayan Türk katılımcı annelerin talebi üzerine, Hollanda ekibi tarafından ISOTIS projesinin ekseninde olan konuları ele alan bir seminer geliştirildi. Bu seminer 17 Kasım tarihinde Amsterdam şehrinde Ayça Alaylı (Utrecht Üniversitesi) tarafından verildi. Seminerin ana konuları sosyal ve bilişsel gelişim, iki dilli ve kültürlü ortamlarda çocuk yetiştirme, teknolojik cihaz ve ekran kullanımı üzerineydi.

Bu seminerde Ayça Alaylı ayrıca ISOTIS projesinin öncül bulgularını da aileler ile paylaştı. Bu öncül bulguları özetleyecek olursak: Yerel seviyede gündelik yaşam ile genel medya söylemleri arasıda farklar var gibi gözüküyor.

Aileler ortalama olarak diğer anne babalar ve komşular tarafından düşük seviyelerde ayrımcılık algıladıklarını, makul derecede gruplar arası etkileşim olduğunu ve eğitim ve sağlık kurumlarındaki personeller ile olumlu ilişkiler kurduklarını belirtiyorlar.

Ancak, medya söylemi olarak toplum seviyesinde algılanan ayrımcılık yüksek oranlarda belirtiliyor. Bu durum da ailelerin refahını ve bulundukları ülkeye karşı duydukları aidiyet hissini olumsuz etkiliyor.

Yerel seviyede profesyoneller ile kurulan olumlu ilişkiler medya söylemi olarak algılanan ayrımcılığın olumsuz etkilerine karşı koruyucu bir faktör olabiliyor.

 

Ayça Alaylı ailelerin çocuk yetiştirme tecrübeleri ve çocuklarının eğitim hayatları hakkındaki anne babalara yönelik olarak yapılan anket çalışmasının amaçlarını anlatıyor. Ankette yer alan başlıca konular, anne-babaların eğitim sistemi ve destek servisleri ile olan tecrübelerini, çocukları için dilek ve temennilerini ve kaynak ve destek ihtiyaçlarını kapsıyor.

Yeni video: Anket çalışması (Türkçe)

Ayça Alaylı (Utrecht Üniversitesi) ailelerin çocuk yetiştirme tecrübeleri ve çocuklarının eğitim hayatları hakkındaki anne babalara yönelik olarak yapılan anket çalışmasının amaçlarını anlatıyor. Ankette yer alan başlıca konular, anne-babaların eğitim sistemi ve destek servisleri ile olan tecrübelerini, çocukları için dilek ve temennilerini ve kaynak ve destek ihtiyaçlarını kapsıyor.

ENG: Ayça Alayli (Utrecht University) presents, in Turkish, the goals of the interviews aimed at parents on their experiences related to children’s education and upbringing. Topics that are covered include parent’s experiences with the educational system and support services, hopes and wishes for their children, and their resources and support needs.