Yeni video: Anket çalışması (Türkçe)

Ayça Alaylı (Utrecht Üniversitesi) ailelerin çocuk yetiştirme tecrübeleri ve çocuklarının eğitim hayatları hakkındaki anne babalara yönelik olarak yapılan anket çalışmasının amaçlarını anlatıyor. Ankette yer alan başlıca konular, anne-babaların eğitim sistemi ve destek servisleri ile olan tecrübelerini, çocukları için dilek ve temennilerini ve kaynak ve destek ihtiyaçlarını kapsıyor.

ENG: Ayça Alayli (Utrecht University) presents, in Turkish, the goals of the interviews aimed at parents on their experiences related to children’s education and upbringing. Topics that are covered include parent’s experiences with the educational system and support services, hopes and wishes for their children, and their resources and support needs.