Nieuwe video: Interview studie gericht op moeders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in Nederland

Martine Broekhuizen (Universiteit Utrecht) vertelt over de doelen van de interview studie gericht op moeders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond in Nederland. Onderwerpen die worden bevraagd zijn moeders’ ervaringen met het onderwijs- en zorgsysteem, hun verwachtingen en wensen voor hun kinderen, en hun hulpbronnen en ondersteuningsbehoeften.

ENG: Martine Broekhuizen (Utrecht University) presents the goals of the interviews aimed at mothers with a Moroccan or Turkish background in the Netherlands. Topics covered include: experiences with the educational system and support services, hopes and wishes for their children, and their resources and support needs.

Watch this and other ISOTIS videos