Jana Obrovská

Mgr. Jana Obrovská, PhD.

Jana Obrovská is a junior researcher at the Institute for Research in Inclusive Education. The fields of her professional interests are the sociology of education and culture. She deals with minority/inclusive education and the role of social disadvantage in the educational process. She cooperates with NGOs and projects dealing with education (Museum of Romani Culture, Centers for Support of Inclusive Education). Recently, she was involved in the research project Educational Strategies of Migrants and Ethnic Minority Youth supported by the Czech Grant Agency. She specializes in qualitative methodology, especially school ethnography.

WORK PACKAGES: 2, 4, 5, 6, 7

EXTERNAL LINKS:
Personal page
Research Gate page

CONTACT INFORMATION
Institute for Research in Inclusive Education,
Faculty of Education, Masaryk University,
Poříčí 39a, 603 00 Brno, Czech Republic.

Description

JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Jana OBROVSKÁ. "We treat them all the same, but…". Disappearing ethnic homogeneity in Czech classrooms and teachers' responses. Race Ethnicity and Education, 2015, roč. 18, č. 5, s. 632-654. ISSN 1361-3324. doi:10.1080/13613324.2015.1013457

OBROVSKÁ, Jana. Frajeři, rapeři a propadlíci: Etnografie etnicity a etnizace v desegregované školní třídě. [Cool Kids, Rappers and Drop-Outs: The Ethnography of Ethnicity and Ethnicisation in the Desegregated Classroom]. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 1, s. 53-78. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.1.242.

JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ, Jana OBROVSKÁ a Adéla SOURALOVÁ. Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti. [Ethnic Diversity in the Classroom. Sameness in Difference] 1. vyd. Praha: Portál, 2015. 256 s. ISBN 978-80-262-0792-4.

OBROVSKÁ, Jana. Rituály s "těmi druhými": Perspektiva interakčních rituálů ve školní etnografii etnicky různorodých třídních kolektivů. [Rituals with “the Others”: An Interaction Ritual Perspective on the Educational Ethnography of Ethnically Diverse Classrooms] Sociální studia, Masarykova univerzita, 2014, roč. 11, 2/2014, s. 51-74. ISSN 1214-813X.

OBROVSKÁ, Jana. From Ritual Conformity to Ritual Resistance: Pupils' Strategies in De-Segregated Classroom. In ATEE WINTER Conference 2014: Social Justice and Diversity in Teacher Education 15-17 April 2014, Budapest, ELTE Faculty of Education and Psychology. 2014.